Aplikimi per pasaporte shqiptare online

aplikimi per pasaporte shqiptare online ch. 39 3477824384 nr. Jam shqiptar qe jetoj ne Kanada. Publikuar m 31. Aplikim p r pasaport dhe kart identiteti sht nj Sh rbime Pasaporte. 02 03 2021. Shp rndaje. Nov 03 2020 Ministria e Brendshme ka njoftuar t gjith shqiptar t q ndodhen jasht vendit se do hapen edhe 6 zyra t tjera aplikimi p r rinovimin e pasaport s shqiptare n Europ Nj nd r sh rbimet m t k rkuara tashm sht dhe aplikimi p r pajisje apo rinovim pasaporte kart identiteti. 521. Kuptojm qe esht ne gje e veshtir si domos per moshat me te madhe. N kuad r t nism s s Qeveris shqiptare p r modernizimin e Gjendjes Civile dhe paisjen e qytetar ve shqiptar me dokumenta identifikimi t nj standardi t lart nd rkomb tar pasaporta q l shohet prej muajit maj t vitit 2009 sht e formatit biometrik . Pas shum lajm rimesh dhe nj pritje prej shumic s s emigrant ve shqiptar q jetojn n Itali m n fund b het realitet mund sia e aplikimit p r pasaport biometrike dhe kart identiteti pran konsullat s May 11 2020 Aplikimi p r pasaport dhe ID Rama sqaron procedurat e reja. Hapi i par REGJISTROHU. Shiko n Hart Aplikimi p r pasaport biometrike me procedur t p rshpejtuar b het n zyrat e aplikimit t p rcaktuara t cilat jan 15 qytetet n qendrat e qarkut me p rjashtim t Oct 04 2012 Hapet Zyra e aplikimit t Pasaport s Biometrike Shqiptare n New York. Gjithkush duhet t respektoj rigorozisht orarin e Aplikimi p r pasaport mbi mosh n 18 vje are Shtetasit e Republik s s Kosov s q jetojn Gjermani mund t aplikojn p r let rnjoftim dhe pasaport n Konsullat n e P rgjithshme t Republik s s Kosov s n M nchen. 2. K rkesat e p rgjithshme p r foton e pasaport s shqiptare May 28 2021 Konsullata e P rgjithshme e Shqip ris n Bari ka filluar sot me nj sh rbim t ri at t aplikimit p r pasaport dhe kart ID. Ministria p r Evrop n dhe Pun t e Jashtme b n me dije se sh rbimet e ambasad s shqiptare n Athin ofrohen pa nd rprerje nga ora 08 00 deri n or n 20 00. Vendimin p r nd rrimin e t dh nave. dosja. Shtetasve q duhet t ri aplikojn p r pasaport u mjafton vet m t paraqiten pran zyr s pas p rcaktimit t orarit t aplikimit q b het online me kuponin e bler n Post pa dashur t plot sojn Pasaporta e Kosov s sht nj dokument identifikimi dhe udh timi q u l shohet qytetar ve t Republik s s Kosov s. i emergjencave Nuk formular aplikimi sht i v rtet i sakt dhe sht dh n me vullnetin tim t lir . P rmes nj postimi n rrjetin social Rama shkruan se aplikimi duhet kryer n e albania. T dh nat e mbledhura dhe t gjeneruara gjat p rdorimit t aplikacionit do t p rdoren nga shoq ria Aleat p r ofrimin e Sh rbimit e cila do t i p rpunoj ato n p rputhje me ligjeve Shqiptare p r Mbrojtjen e t Dh nave Personale. Kompetenca p r l shimin e pasaportave i p rket Ministris s Pun ve t Brendshme t Kosov s. Surname s at birth earlier family name s Mbiemri i lindjes mbiemra m t hersh m Data e aplikimit 3. P r humbje vjedhje apo shkat rrim P r rastet e humbjes vjedhjes ose shkat rrimit t lejedrejtimit zot ruesi i saj duhet q brenda 48 or ve t b j denoncim n organet e policis t cilat l shojn Nov 03 2020 Qytetar t shqiptar q jetojn punojn apo studiojn jasht vendit do t ken mund si t aplikojn p r dokumente biometrike edhe n 6 zyra t reja q do t hapen n Europ duke i uar n 14 zyrat e aplikimit n mbar bot n. Aplikim p r leje kalimi sht nj sh rbim elektronik i cili u mund son qytetar ve shqiptar jasht kufijve t Republik s s Shqip ris t aplikojn online p r leje kalimi. Ministria e Brendshme ka ofruar nj num r t madh sh rbimesh online dhe dje ministri Sand r Lleshaj prezantoi nj tjet r risi nj tjet r leht sim t barr s p r qytetar t q ka t b j me aplikimin p r pasaporta udh timi. Qytetari pasi hyn te e Albania klikon fillimisht n opcionin Aplikim i formularit p r l shim ose rinovim pasaporte dhe vijon May 29 2020 Aplikimi online p r pasaport dhe kart ID ja hapat q duhet t ndiqni. . Gjergji Mima 29 05 2020 . Para s gjithash lajm rohen t gjith shtetasit shqiptar se pasaportat jobiometrike jan t vlefshme p r t 39 u p rdorur si dokument udh timi deri m 01 Mars 2012. Portali i sherbimeve https e albania. 1. N rast se do t jet e nevojshme juve do t ju k rkohen edhe dokumenta shtes . Aplikimi p r pasaport P r her t par Let rnjoftimi i RKS s dhe Taksa 100 amp 128 Rip rt ritje korrigjim t dh nash LTNJ Pasaporta e vjet r Ekstrakti i Mar 21 2021 Leht si p r emigrant t shqiptar hapen 6 zyra t reja aplikimi p r dokumente biometrike n Europ Zyrat e reja t aplikimit do t hapen pran Konsullat s n Bari Itali si dhe Ambasadave Shqiptare n Vjen Austri n Paris Franc n Berlin Gjermani n Stokholm Suedi dhe n Stamboll Turqi. Jul 12 2012 Sjellim t p rdit suar informacionin shpjegues t Ambasad s s Shqip ris n Rom mbi m nyr n e aplikimit dhe t t rheqjes s pasaportave biometrike dhe t let rnjoftimeve elektronike. Vendimi i qeveris p rcakton procedurat p r njohjen ose fitimin e shtet sis nga Nov 03 2020 Hapen 6 zyra t reja aplikimi p r dokumente biometrike n Europ Qytetar t shqiptar q jetojn punojn apo studiojn jasht vendit do t ken mund si t aplikojn p r dokumente biometrike edhe n 6 zyra t reja q do t hapen n Europ duke i uar n 14 zyrat e aplikimit n mbar bot n. 09 01 2019. Pajisja me pasaport biometrike tashm b het online n p rmjet e Albania. u i ka b r me dije se t gjith qytetar t q kan nev Feb 13 2021 Aplikimi p r pasaport p r t gjith qytetar t shqiptar b het nj koh sisht me aplikimin p r let rnjoftim elektronik n rast se qytetari nuk e zot ron at . 30 09 2020. TIRAN 9 Janar ATSH Viti 2019 sh non mbarimin e vlefshm ris s let rnjoftimit ID t prodhuar n vitin 2009. Jan t shumt qytetar t q do dit kontaktojn konsullat n dhe nisin emaile n email protected email protected email protected p r asistenc n lidhje me bllokimin e adres s s tyre e p r rrjedhoj p r mosaplikimin dot online p r sh rbimet q k rkojn t marrin n konsullat n ton . al. Ju mund te paraqiteni cdo dite perjashtuar festat dhe fundjavat nga 10. May 05 2020 Transferimi i studimeve. Qytetari pasi hyn te e Albania klikon fillimisht n opcionin Aug 21 2019 Si t aplikoni online p r pasaport dhe kart identiteti. Let rnjoftimin e Republik s s Kosov s. Jan 22 2021 Per terheqjen e pasaportes Konsullata ofron sherbimin postar duke bere te mundur dergimin e pasaportes ne adresen tuaj te banimit ne Itali dhe do shtet tjeter. Forma per aplikim per kredi. Per shtetasit mbi 16 vjec sht e domosdoshme t paraqesin 1 Pasaporta eksistuese si dhe kart n e identitetit detyrimisht p r rastet kur ka aplikuar 2 Fatur n e pages s nga Pireos BANK n nr. Gazeta Express. Si rregull i p rgjithsh m k rkesat p r viza vendosen brenda 15 dit ve kalendarike. Aplikanti _____ Em r At si Mbiem r N nshkrimi Feb 20 2020 Voltiza Duro Deri n 21 shkurt t gjith kandidat t q d shirojn t ushtrojn profesionin e m suesit duhet t aplikojn online n portalin M sues p r Shqip rin 2020. Karta e identitetit shqiptare. Aplikim p r leje qarkullimi nd rkomb tare sht nj sh rbim elektronik i cili u mund son qytetar ve bizneseve t aplikojn online si dhe t kryejn online pages n p rkat se t aplikimit p r pajisjen me leje qarkullimi nd rkomb tare. 1 929 likes 41 talking about this. Zv. Zv. Nj nga sh rbimet m efektive q disa prej Ambasadave dhe Konsullatave t Republik s s Shqip ris ofrojn sht pajisja me pasaporte dhe os kart Id edhe per shqiptar t q ndodhen jasht vendit. Konsulli pran k saj ambasade do t shkoj n Dublin p r t ofruar sh rbimet konsullore si Dec 11 2020 Pasaportat e shqiptar ve n Itali Ambasada njofton ku do t b het aplikimi. Aplikimi p r transferim studimesh mund t b het nga nj program studimi i nj jt ose i ngjash m i t nj jtit cik l dhe lloj t ndjekur nga kandidati n nj universitetet publik ose privat vendas ose t huaj por q plot son kushtin e akreditimit t programit p rkat s t studimit. N k t faqe jepet asistenc p r gt Rregjistrim n e Albania gt Aplikim p r pashaport Sep 17 2020 Pasaportat ndryshon procedura Kush jeton jasht aplikon n zyrat konsullore. Fotografimi n qendr n p r regjistrim. Policia do t verifikoj fotografin vendbanimin adres n dhe numrin e telefonit para aplikimit. Procedura e regjistrimit n konkurrimin p r bursa studimi sht t r sisht e informatizuar. Terms used in this administrative instruction shall have the following meaning 1. B het regjistrimi i objektit t legalizuar menj her pas p rcjelljes p r regjistrim nga Agjencia e Legalizimit Urbanizmit Integrimit t Zonave Nd rtimeve Informale t lejes s Aplikimi per pasaporte biometrike behet ne zyrat e aplikimit qe ndodhen prane Zyrave te Gjendjes Civile ne Njesite e Qeverisjes vendore do shtetas nen moshen 16 vje aplikon per pasaporte biometrike vetem ne prezence te pakten te njerit prej prinderve te kujdestarit ligjor ose te perfaqesuesit me prokure te posa me. Ambasada Shqiptare n Lond r njofton se procesi i aplikimit dhe i shp rndarjes s pashaportave biometrike p r bashk atdhetar t tan n Britanin e Madhe sht pezulluar p rkoh sisht p r ar sye objektive. Kryeministri Edi Rama ka sqaruar procedurat p r aplikimin online ne e Albania p r kartat ID dhe pasaporta q do t ofroj leht sime dhe heqjen e radh ve t njer zve p r shkak t Covid 19. 913 dat 21. Aplikimi p r pasaport P r her t par Let rnjoftimi i RKS s dhe Taksa 100 amp 128 Rip rt ritje korrigjim t Ne Konsullaten e Pergjithshme ne NY kryhet aplikimi per pasaporte dhe ID se bashku. etj . . org May 29 2020 Aplikimi online p r pasaport dhe kart ID Hapat q duhet t ndjekin qytetar t. Pershendetje Jetoj ne Itali pa dokumenta kam ngelur ketu qe ne perhapjen e pandemise. Karta e identitetit sh rben p r veprime administrative veprime financiare kalim n Pika Kufitare kusht p r rinovimin e pasaport s skadimi i ID kart s e b n t pamundur marrjen e sh rbimeve p r qytetar t nga fillimi i vitit 2020. Nov 03 2020 Qytetar t shqiptar q jetojn punojn apo studiojn jasht vendit do t ken mund si t aplikojn p r dokumente biometrike edhe n 6 zyra t reja q do t Feb 10 2021 Ja kontaktet e Konsullates Shqiptare n Bari. Dita e sotme 2 tetor n or n 18 00 me or n n Shqip ri sht dita e par e aplikimit p r Lotarin Amerikane. Aplikimi online p r pasaport dhe kart ID Hapat q duhet t ndjekin qytetar t. Am 19. Bajrak Pasaporta 17 February 2021. Kjo sht nj risi q do t kursej koh e shpenzime p r shtetasit shqiptar q tashm e kan Aplikimi p r leje pune. Nga nj gushti qytetar t shqiptar q nuk kan shtet sin shqiptare mund ta p rfitojn nj gj t till n baz t vendimit m t fundit t K shillit t Ministrave. Ne rast se zgjidhni ta terhiqni pasaporten vete duhet te paraqiteni ne Konsullate me ri evuten qe do t ju leshohet diten e takimit dhe dokumentat e aplikimit. 24 Prill 2011. DEC Document Equipment Center 1. Nov 03 2020 Aplikimi per dokumente biometrike Shqiperia hap 6 zyra te reja ne Europe 03 11 2020 Shqip ria do hap 6 zyra t reja aplikimi n Europ q do sh rbejn p r aplikim p r pasaporta biometrike apo karta ID p r shqiptar t q jetojn punojn e studiojn jasht vendit. Infermier dhe infermiere t kualifikuar ju lutemi regjistrohuni n sistem pasi t a keni marr d shmin mbi lejen e ushtrimit t profesionit n Gjermani . Koha e p rpunimit nuk fillon dit n kur e plot soni aplikacionin. 0 Komente. Applicant the applicant May 27 2020 Disa dit m par me an t nj statusi n Facebook kryeministri Edi Rama ka sqaruar procedurat q Dec 19 2020 Duke p rfituar nga rasti edhe pse sht dit e shtun sh rbimet e Drejtoris s P rgjithshme t Gjendjes Civile zyrat e gjendjes civile n bashki nj si administrative gjithkund ku ka zyra aplikimi p r pasaporta dhe ID kart e kan nj dit normale pune. Shqiptar t q jetojn jasht kufijve dhe iu duhet nj mjet identifikimi kart identiteti ose pasaport nuk kan nevoj t vijn n k tu p r t aplikuar. Nov 03 2020 N kuad r t leht simit t sh rbimeve t b ra nga Ministria e Brendshme qytetar t mund t riaplikojn p r kart n e identitetit n do zyr aplikimi n territorin e RSH. Me ka humbur pasaporta ketu ku jetoj. al shqiptaria balkanweb balkanweb. Aplikimi per pasaport shqiptare ne bruksel Aplikimi online p r pasaport dhe kart ID Hapat q duhet . Koh zgjatja e kredis . 09 01 2018. APLIKIM P R ASISTENC Asistenc e P rgjithshme Asistenc p r Shtetasit Shqiptar t Humbur Jul 31 2020 Aplikime p r pasaporta dhe Kart ID radh n ambasad n shqiptare n Athin . Shtetasve q duhet t ri aplikojn p r pasaport u mjafton vet m t paraqiten pran zyr s pas p rcaktimit t orarit t aplikimit q b het online me kuponin e bler n Post pa dashur t plot sojn Jun 01 2021 Aplikim p r leje kalimi Laissez Passer per ata emigrante qe iu ka skaduar pashaporta e nuk mund te vijne ne Shqiperi. Kjo faqe e internetit ofron informacione se si t aplikoni p r nj Viz t Shengenit me q ndrim t shkurt r n se d shironi t udh toni n Suedi si vendin tuaj kryesor t destinacionit. Pajisja e qytetar ve shqiptar me pasaporta biometrike at koh ishte nj nga kriteret q duhej t plot sonte Shqip ria q t merrte drit n jeshile p r l vizjen e lir t qytetar ve t saj n zon n Shengen Por Jan 28 2021 Aplikimi online p r pasaport biometrike u i jep detaje 28 January 2021 Ministri i Brendsh m Bledi u i k t t enjte gjat nj komunikimi online me qytetar t ka folur n lidhje me ndryshimet e procedurave p r ri aplikim p r pasaport biometrike si edhe sakt simin e adresave si pasoj e projektit t popullimit. 394 4 ka p r objekt nj ndryshim n udh zimin e m parsh m nr 308 dat 08. Karta e ID apo Feb 13 2021 Aplikimi p r pasaport p r t gjith qytetar t shqiptar b het nj koh sisht me aplikimin p r let rnjoftim elektronik n rast se qytetari nuk e zot ron at . ju lutemi t ndiqni hapat e m posht m Diplomat t zyrtar t e qeveris s Shqip ris dhe zyrtar t ushtarak si dhe punonj sit e organizatave nd rkomb tare dhe t NATO s q udh tojn n Shtetet e Bashkuara n em r t qeveris s tyre p r t u angazhuar vet m n Jan 22 2019 Rinovimi i pasaportes biometrike Ministria e Brendshme krijon lehtesi per aplikuesit 22 01 2019 K t vit mbushen 10 vite nga fillimi i pajisjes s shtetasve shqiptar me pasaporta biometrike dhe pritet t ket fluks t madh aplikimesh p r ripajisen me pasaporta. al. P r t gjith shtetasit shqiptar brenda territorit t Republik s s Shqip ris dhe jasht kufijve t cil ve u ka skaduar pasaporta apo karta e identitetit mund t aplikojn online n p rmjet zyr s son s May 31 2018 Gazeta Shqiptare sht gazeta e pavarur m e vjet r n Shqip ri. Ai duhet t zgjedh n se do t aplikoj p r vete apo p r f mij n n mosh n 16 vje . Qytetari pasi hyn te e Albania klikon fillimisht n opcionin Aplikim i formularit p r l shim ose rinovim pasaporte dhe vijon procedurat. Rama shkruan se procesi sht leht suar Sep 30 2020 Hiqet formulari i policis Riaplikimi p r pasaporta me procedur t thjeshtuar. 1 Minute. Nov 03 2020 Nj tjet r leht sim sht se qytetar t q duhet t ri aplikojn p r pasaport u mjafton vet m t paraqiten pran zyr s pas p rcaktimit t orarit t aplikimit q b het online me kuponin e bler n Post pa dashur t plot sojn s rish formularin e Policis . alMe kete video tutorial mesojme si te aplikoj per pasaporte shqiptare online per femije ne portlin E Albania nga V Duke Ju k rkuar ndjes p r nd rprerjen e ofrimit t sh rbimeve. T gjith qytetar t shqiptar q jetojn n Rajonet e Puglias Molises Basilikat s Kalabris Sicilis dhe Sardenj s mund t aplikojn p r t l n takim p r Pasaport dhe May 27 2020 Disa dit m par me an t nj statusi n Facebook kryeministri Edi Rama ka sqaruar procedurat q duhen ndjekur p r aplikimin online n e Albania p r kartat e identitetit dhe pasaportat. A. Ambasada Amerikane Tiran po p rpunon vet m aplikimet p r viza nga shtetas shqiptar ose nga ata q kan nj leje q ndrimi shqiptare. Pas k saj date me See full list on sq. . Qytetar t shqiptar q jetojn punojn apo studiojn jasht vendit do t ken mund si t aplikojn p r dokumente biometrike edhe n 6 zyra t reja q do t hapen n Europ duke i uar n 14 zyrat e aplikimit n mbar bot n. Oktober 2016 wurde das Albanische Generalkonsulat in M nchen in Anwesendenheit der Bayerischen Staatsministerin f r Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen Aussenminister Ditmir Bushati und dem kosovarischen Aussenminister Enver Hoxhaj er ffnet. gov. Ky institucion b n me dije se qytetar t shqiptar q jetojn punojn apo studiojn jasht vendit do t ken mund si t aplikojn p r dokumente biometrike dhe n 6 zyra t reja. 0. 00 am 14. Jan 09 2019 Aplikimet p r pasaporta dhe karta ID p r emigrant t n p rmjet platform s SHKO . Jan 09 2018 Ja si mund t merrni nj d shmi penaliteti online. Jan 27 2017 aplikimi online Sh rbimi elektronik u vjen n ndihm qytetar ve q t d rgojn nj aplikim p r regjistrimin e objekteve t legalizuara. Aplikimi nisi dje n Ambasad n Shqiptare n Athin ku u kryen dhjet aplikimet e para nd rsa m dit n e h n m 28 mars aplikimet do t kryhen edhe n Konsullat n Shqiptare n Selanik. Kur vjen ora 14 00 del nj djal dhe na thot se aplikimi p r pasaport sht shtyr p r nj dat t dyt Mua m kishin caktuar dat n 7 shtator dhe bashk shortes dat n 8. T gjitha dokumentet origjinale q do t sillni do t ju kthehen pas intervist s n dit n e takimit. Jan 28 2021 Aplikimi online p r pasaport dhe sakt simin e adresave u i jep detaje. May 11 2020 Aplikimi online p r kartat ID dhe pasaportat Rama sqaron procedur n. Koha e pritjes p r takimet mund t jet m e gjat se Mirmbrema Sic e dim te gjith aplikimi per takim per pasaporte dhe karte identiteti behet vetem online. al Ambasada e Shqip ris n Itali njoftoi emigrant t shqiptar n Fb m 10 dhjetor 2020 se t gjitha aplikimet p r pasaport dhe kart identiteti si dhe sh rbimet e tjera konsullore duhet t kryhen p rmes portalit qeveritar Apr 05 2021 Pajisja me pasaport edhe kart ID edhe jasht Shiqp ris . Ministria p r Europ n dhe Pun t e Jashtme informon shtetasit q jetojn n Greqi Itali SHBA Belgjik Mbret rin e Bashkuar dhe Gjermani se Jan 03 2021 Denoncimi duhet t jet i p rkthyer n gjuh n shqip edhe i vulosur timbruar me vul APOSTILLE nga Gjykata Tribunale ose Prefektuara p rkat se ku jetoni n Itali. llogarise 5053 052306 404. Mar 02 2021 Gati pasaporta shqiptare e vaksinimit ja si t merret n e Albania Mund te kthehet kusht per te udhetuar. May 29 2020 Aplikimi online p r pasaport dhe kart ID Hapat q duhet t ndjekin qytetar t. Qytetari pasi hyn te e Albania klikon fillimisht n opcionin Jan 28 2021 Ministri i Brendsh m Bledi u i k t t enjte gjat nj komunikimi online me qytetar t ka folur n lidhje me ndryshimet e procedurave p r ri aplikim p r pasaport biometrike si edhe sakt simin e adresave si pasoj e projektit t popullimit. Nga. Nd rsa p r shtetasit nga 6 deri n 16 vje gjat aplikimit do t u merren p rve t tjerave edhe shenjat e gishtave. May 29 2020 Aplikimi online p r pasaport dhe kart ID Hapat q duhet t ndjekin qytetar t. N momentin e paraqitjes n rajonin e policis personi q aplikon p r pasaport duhet t ket me vete nj fotografi Nov 03 2020 Hapen 6 zyra t reja aplikimi p r dokumente biometrike n Europ . Presidenti i Shqip ris zoti Bujar Nishani preu shirtin e Zyr s s aplikimit t Pasaport s Biometrike n New York e cila ndodhet n mjediset e Konsullat s s P rgjithshme n qytetin e New Yorkut. Jan 15 2019 Pas aplikimit kandidat t duhet t presin rreth 1 vit p r t marr p rgjigje n se aplikimi i tyre sht pranuar apo jo. Si duket shtetit tone nuk i intereson me ardhja e shtetasve te tyre ne Shqiperi per pushime May 03 2020 T gjith emigrant t shqiptar q kan lindur f mij gjat koh s q kan qen jasht vendit dhe u duhet t regjistrojn ata tani mund ta kryejn k t procedur pa asnj pages . ministrja e Brendshme Rovena Voda shpjegoi hapat q duhen kryer p r nj aplikim t suksessh m. Zv. ministrja e Brendshme Rovena Voda shpjegoi hapat q duhen kryer p r nj aplikim t suksessh m. Fal e Albania kemi mund suar rreth 436 mij aplikime online p r pasaport dhe kart ID p r shtetasit shqiptar rezident jasht kufijve. Vlefshm ria e pasaport s p r shtetasit n n mosh n 16 vje Pasaporta biometrike. SH. Article 2 Definitions 1. 24 Prill 2011. N nj sh nim t l n n Facebook kryeministri Edi Rama ka sqaruar t gjith qytetar t q duan t apliojn p r kart identiteti apo pasaport se procedura tashm mund t b het online. Resumption of consular services for the public at the new address will be on May 7 2021. Por pavar sisht se nes r do t nisin Oct 02 2020 Lajme t mira nisi sot aplikimi p r Lotarin Amerikane. May 12 2020 Ministria e Brendshme ka menduar qe kjo m nyr aplikimi online t vazhdoj si nj alternativ edhe pas pandemis . Sep 02 2020 Informacion i p rgjithsh m rreth Pasaport s Biometrike Shqiptare n Shqip ri Vlefshm ria e pasaport s sht 10 vjet p r t rritur nd rsa 5 vjet p r qytetar t n n 16 vje . Ky dokument b n t mundur udh timet nd rkomb tare dhe sht pron e shtetetit t Kosov s. Nov 03 2020 Shqip ria do t hap 6 zyra t reja aplikimi n Europ q do t sh rbejn p r aplikim p r pasaporta biometrike apo karta ID p r shqiptar t q jetojn punojn e studiojn jasht vendit. Apr 09 2021 Fal e Albania kemi mund suar rreth 436 mij aplikime online p r pasaport dhe kart ID p r shtetasit shqiptar rezident jasht kufijve. 17 February 2021. K t njoftim e Lejedrejtimi t rhiqet pran sporteleve t sh rbimit me qytetarin t Drejtoris Rajonale ku sht b r aplikimi. P r aplikimet p r viz shengen vendimet merren n m nyre direkte nga ambasada. vetem mund te aplikosh per pashaporte . May 26 2021 General Consulate of Albania in Munich. Jeni t lutur t rezervoni takimin tuaj t pakt n tre muaj para fillimit t kualifikimit profesional n t kund rt aplikimi juaj nuk do t mund t p rpunohet. Vendimi i qeveris p rcakton procedurat p r njohjen ose fitimin e shtet sis nga May 07 2020 TIRANE T gjith qytetar t mund t t rheqin kartat e identitetit dhe pasaportat e prodhuara tashm si dhe mund t aplikojn p r dokumente t reja biometrike nga java e ardhshme. 2009 P r pajisjen me pasaport biometrike t shtetasve t ndryshuar parashikon nj procedur t re t pajisjes me pasaport biometrike . ATHIN Merr fund sorollatja e emigrant ve shqiptar n Greqi p r t nxjerr nj pasaport biometrike. Ambasadori shqiptar Vili Minarolli shpjegon procedurat e reja. Kreu i qeveris sqaroi se aplikimi b het tek Platforma Qeveritare e Nd rveprimit n e Albania dhe se Policia ka 2 afate sa i p rket verifikimeve Jun 08 2020 N se u ka skaduar pasaporta si duhet t veprojn emigrant t n pikat kufitare. Flet pages n prej 10 euro. Pasaport n e d mtuar n se aplikon p r pasaport t d mtuar . Ne linkun ne vijim gjeni informacion mbi procedurat e aplikimit per pashaporte biometrike per shtetasit shqiptare qe jetojne jashte territorit te Republikes se Shqiperise Sep 17 2020 Pajisja me pasaporte biometrike ndryshojne procedurat e aplikimit procedurat e reja per aplikim aplikimi per pasaporte biometrike ministria e brendshme procedurat e reja per pasaporte. Me an t nj video mesazhi n Facebook kryeministri thekson se aplikimi i formularit p r l shim ose rinovim t Ju njoftojm se browseri juaj ka d rguar nje k rkes e cila p rmban kod keq dash s. Pasi t jeni regjistruar n k t platform do t logoheni s rish me kredencialet e juaja dhe m pas do zgjidhni sh rbimin e d shiruar. 1. May 09 2021 Aplikimi online p r pasaport biometrike u i jep detaje January 28 2021 Ministri i Brendsh m Bledi u i k t t enjte gjat nj komunikimi online me qytetar t ka folur n lidhje me ndryshimet Feb 17 2021 Ja m nyra p r t b r aplikimin on line. Procedura e aplikimit online p r kart ID dhe pasaport . Let rnjoftimi. 00 pm Shtetasi shqiptar duhet t paraqitet personalisht me nj nga dokumentet e identifikimit me fotografi dhe me t dh na t qarta Fal e Albania kemi mund suar rreth 436 mij aplikime online p r pasaport dhe kart ID p r shtetasit shqiptar rezident jasht kufijve. E vetmja gj q do t beni sht nj selfie dhe m pas ne do t fshijm sfondin e presim foton n madh sine q k rkohet dhe p rgatisimi per ju nj foto profesionale pasaporteje t cilen mund ta printoni. E kam mbushur moshen e pensionit qe ne Prill 2020 por per shkak te covid 19 nuk munda te vija kete vit ne Shqiperi. Duke p rfituar Jan 26 2013 T gjitha shtresat n nevoj paguajn nj kuot n mas n 50 t tarif s s shkollimit Rom t ballkano egjiptian t dhe t gjith shtresa n nevoj t cilat jan njohur me vendim t K shillit t Ministrave duhet t fillojn p rgatitjen e dokumenteve p r t aplikuar p r master. N datat 3 dhe 4 dhjetor t k tij viti ambasada e Shqip ris n Lond r do t organizoj p r her t kat rt Dit t e Sh rbimit Konsullor n Irland . E themeluar n 1927 publikimi i saj u nd rpre n 1939 me pushtimin fashist t Shqip ris . Portali qeveritar p r t k rkuar takimet sh rbimet konsullore sht www. Intended date of departure from the Schengen area Data e planifikuar e nisjes nga zona e Schengen it 28. ministrja e Brendshme Rovena Voda shpjegoi hapat q duhen kryer p r nj aplikim t suksessh m. Oct 01 2020 APLIKIMI PER PASAPORTA . Shtetasi i cili aplikon p r her t par p r t u pajisur me pasaport biometrike plot son Feb 02 2021 Suedi Ambasada n Stokholm nis aplikimin p r dokumente biometrike. Pasi b het aplikimi n e albania Policia e Shtetit ka nj afat 8 ditor Dec 07 2017 Aplikimi p r regjistrimin e f mij s b het n vet m 3 hapa aplikimin online n portalin e Albania paraqitjen e dokumenteve personalisht ose p rmes post s si dhe verifikimi i ligjshm ris s dokumentacionit nga n pun si konsullor. Ne linkun ne vijim gjeni informacion mbi procedurat e aplikimit per pashaporte biometrike per shtetasit shqiptare qe jetojne jashte territorit te Republikes se Shqiperise Jan 25 2020 Si t aplikoni p r pasaport dhe kart identiteti q nga jasht shtetit. Brenda pak dit sh t gjith ata shqiptar Dec 19 2020 Zyrat e aplikimit p r dokumente biometrie t hapura edhe t shtun n. 20 Prill 2010. 07. Ja hapat q duhen kryer p r nj aplikim t suksessh m. Vlera e takses kur aplikimi per pasaporte eshte 130 Euro. ndersa per karten e identitetit 12 euro. Qytetar t n hapjen e k saj thirrjeje t tret t programit do t ken mund si t Sep 20 2018 Ambasada shqiptare n Lond r njoftim t r nd sish m p r emigrant t. Jan 15 2021 Aplikimi p r k to dokumente mund t b het online p rmes platform s e Albania . Important notice for the public We inform our compatriots that starting on May 1 2021 the new address of the RSH Consulate General in Munich will be Albert Schweitzer Strasse 62 3. Albania. Aplikimi p r kartat e identitetit dhe pasaportat procedura b het online dhe zgjat 2 minuta Politiko 15 Maj 2020 22 02 Kryeministri Edi Rama ka sqaruar procedur n p r aplikimin e kart s ID dhe pasaport s p rmes platform s e albania. N portalin e Albania paraqitet nj dritare ku aplikanti pasi shkruan t dh nat personale l dit n dhe orarin kur do t paraqitet n zyrat e ALEAT n m nyre q t shmangen pritjet e gjata n radh dhe grumbullime para k tyre zyrave. Jam te ngjyrosur vendet n t cilat mbajt s t pasaportave t udh timit hyjn pa patur nevoj p r viz ose e marrin viz n n kufi. Sakt sisht jan 472 aplikime p r sh rbime q deri tani krijonin radh n p r sportele tani do t b hen online p rmes smartfonit apo kompjuterit. Oct 01 2020 APLIKIMI PER PASAPORTA . Jun 05 2019 Kan kaluar 10 vite q kur qytetar t shqiptar filluan t pajisen me pasaportat e reja q p rfshinin t dh na biometrike. Sot takimi rezervohet online n m pak se 5 minuta duke u kursyer emigrant ve rreth 99 vite koh pritje n radha p rfundon Drejtoresha Kar anaj. Nd rkoh q investime t r nd sishme jan b r n drejtim t pajisjes p rmir simit t kushteve dhe krijimit t mund sive p r aplikim n Jul 30 2020 Sot n m ngjes niset her t p r t kapur or t e para t m ngjesit dhe p r t mbaruar pun pran zyrave t Ambasad s Shqiptare n Athin . Shqiperi. Aplikimi p r pajisje me pasaport p r invalidation proceedings and their destruction. . P r pyetje shtes n lidhje me aplikimin p r viza Shengen ju lutemi kontaktojeni qendr n e vizave t Finland s Link to another website. Ministria e jashtme e Shqip ris ka p rgatitur nj video me shpjegime se si aplikohet online p r sh rbimet konsullore p rfshi aplikimin p r pasaport t re . Nj nga sh rbimet m efektive q disa prej Ambasadave dhe Konsullatave t Republik s s Shqip ris ofrojn sht pajisja me pasaporte dhe os kart Id edhe per shqiptar t q ndodhen jasht vendit. Jun 26 2010 T miturit nga 0 deri n 6 vje do t pajisen me pasaport biometrike por pa iu n nshtruar procedur s s marrjes s shenjave t gishtave. Raportin policor origjinal n se aplikon p r humbjen e pasaport s i cili duhet t jet m i ri se 3 muaj. Regjistrimet p r Programin e Lotaris DV 2021 do t jen nga 2 tetor ora 18 00 deri m 5 n ntor 2019 ora 17 00 Vazhdoni t Jun 06 2007 Cilat jan m nyrat e aplikimit p r t marr nj viz p r n Mbret rin e Bashkuar Ambasada Angleze dokumentet p r pun sim Si te aplikosh per vize pune P r t aplikuar personalisht p r nj viz p r n Britanin e Madhe ju duhet t plot soni nj nga formular t p rkat s t cil t i gjeni pran ambasad s. Drejtori i P rgjithsh m i Gjendjes Civile Bledar Doracaj njoftoi se punonj sit n t gjitha zyrat e aplikimit jan n pun edhe dit n e shtun p r t u mund suar qytetar ve aplikimin n koh p r dokumentet ID kart dhe pasaport . 07 12 2012 10 00 pm. Portali e Albania p rve sh rbimeve t shumta q mund t merrni tanim i sht shtuar edhe nj tjet r. Pas k tij hapi ai plot son do kuti me t dh nat personale Aplikimi p r pasaport mbi mosh n 18 vje Shtetasit e Republik s s Kosov s q jetojn Gjermani mund t aplikojn p r let rnjoftim dhe pasaport n Sh rbimin konsullor n Berlin. schedule 10 13 28 Janar 2021. Vendimi i qeveris p rcakton procedurat p r njohjen ose Sep 10 2017 Tashm aplikim online p r patentat nd rkomb tare ja procedurat. Takimet e b ra nga shtetasit e vendeve t tjera q nuk i plot sojn k to k rkesa do t anulohen. ATSH sht an tare me t drejta t plota e EANA s Sipas deklarat s udh zimi me nr. al May 27 2020 TIRAN P r t u pajisur me pasaport biometrike qytetari pasi hyn te e Albania klikon s pari n opsionin Aplikim i formularit p r l shim ose rinovim pasaporte dhe vijon procedurat. Pas p rfaq sive diplomatike n Vjen Bari e Stamboll ka nisur procesi i pajisjes me dokumente biometrike edhe n ambasad n e Stokholmit n Suedi si nj nga gjasht zyrat e reja n p r bot ku ofrohet ky sh rbim. Apr 05 2021 Pajisja me pasaport edhe kart ID edhe jasht Shiqp ris . E themeluar n 1927 publikimi i saj u nd rpre n 1939 me pushtimin fashist t Shqip ris . Viti 2019 sh non mbarimin e vlefshm ris s let rnjoftimit ID t prodhuar n vitin 2009. Feb 06 2020 N dat n 15 shkurt t k tij viti do t nisin aplikimet p r 1000 banesa me kredi t but q do t jepen nga Bashkia e Tiran s p r qytetar t q nuk kan mund si t blejn nj sht pi sipas normave t tregut. Pajisja e qytetar ve shqiptar me pasaporta biometrike at koh ishte nj nga kriteret q duhej t plot sonte Shqip ria q t merrte drit n Jan 11 2019 Si mund t b ni aplikimin p r pasaport shqiptare Friday 11 January 2019 15 30 albinfo. e albania. do qytetar mbi mosh n 16 vje aplikon me t dh nat e tij. Aplikimi per pasaporte biometrike shqiptare kryhet vetem ne zyrat e Konsullates se Pergjithshme ne New York. Zv. N t gjitha pikat e shp rndarjes dhe aplikimit qytetar t mund t paraqiten pas rezervimit t nj orari takimi n adres n q do t b het publike . Ministria p r Europ n dhe Pun t e Jashtme informon shtetasit q jetojn n Greqi Itali SHBA Jun 06 2019 Kujdes Per femij t n n mosh n 16 vje aplikimi kryhet me t dh nat e nj rit prind dhe tek formulari aplikimit klikoni lart djathtas aplikoj p r f mij . Tarifa Pasaporta kushton 144 GBP dhe Let rnjoftimi kushton 13 GBP. May 27 2020 Nd rsa aplikimi p r nj kart ID sht m i thjesht . al K tu hyn n pun aplikacioni jon Passport Photo Online. Nov 03 2020 Pasaportat biometrike MB njofton qytetar t Hapen 6 zyra t reja aplikimi n Europ E Mart 3 N ntor 2020 14 42 Gazeta Shqip Ministria e Brendshme ka njoftuar se qytetar t shqiptar q jetojn punojn apo studiojn jasht vendit do t ken mund si t aplikojn p r dokumente biometrike edhe n 6 zyra t reja. bari mfa. Aug 02 2013 Nis aplikimi p r n nshtet si shqiptare kosovar t p rjashtohen. Paraqitja n zyrat e ALEAT me formular me foto nga rajoni i lagjes. TIRAN 29 maj ATSH Pajisja me pasaport biometrike tashm b het online n p rmjet e Albania. Certifikata e lindjes p r gra t martuara certifikata e kuror zimit . Kjo sht nj risi q do t kursej koh e shpenzime p r shtetasit Jan 15 2021 ATSH sht e vetmja agjenci zyrtare multimediale e lajmeve n Shqip ri. Para s gjithash Juristi Online. Ministrin e Brendsh m Bledi u i dit n e sotme ka dh n detaje n lidhje me ndryshimet dhe thjesht simin e procedurave p r ri aplikim p r pasaport biometrike si edhe sakt simin e adresave si pasoj e Apr 24 2011 M 27 Prill fillon aplikimi p r pasaportat shqiptare n Rom . dhe duhet personi te nenshkruaj dhe te japi serish shenjat e gishtave. N se ju doni q t punoni n Suedi ju duhet n shumic n e rasteve t aplikoni p r leje pune n vendin tuaj t lindjes apo nj vend tjet r jasht Suedis ku jeni banues. . 18 32 11 05 2020. Ambasad n e Republik s s Shqip ris n Lond r u b prezantimi i librit t botuar s fundmi i autorit Sir Noel Malcolm Jan 19 2019 Aplikimi p r pasaport b het n do Bashki Minibashki apo Komun q ka zyr aplikimi n t cilin qytetari sht i regjistruar. Aplikimi per pasaporte ne vend te huaj. Zgjedh kredin Ekspres Kredi Biznesi Ekspres Kredi Konsumuese Ekspres Kredi P r P rmir sim t kushteve t Banimit Super Ekspres Kredi Kredi Biznesi Kredi p r Banim Kredi p r Bujq si. Artan CENA. 2 Minutes. Ky institucion b n me dije se qytetar t shqiptar q jetojn punojn apo studiojn jasht vendit do t ken mund si t aplikojn p r dokumente biometrike dhe n 6 zyra t reja. Denoncimi kushton 30 euro. Informacioni i d rguar online do t p rpunohet nga zyrat e gjendjes civile dhe t kompanis aleat nd rsa kjo alternativ pritet t thjeshtoj procedur n por edhe t shmang radh t. Nov 03 2020 Emigrant t shqiptar q jetojn n Evrop tashm do ta ken m t leht t marrin pasaport ose kart identiteti pasi nga Ministria e Brendshme jan hapur 6 zyra ku mund t aplikohet p r k to dokumente biometrike. Lajmin e ka b r t ditur Ministri i Brendsh m Sand r Lleshaj i cili ka njoftuar se duke filluar nga dita e nes rme Call center 355 0 4 530 2222. P r t thjeshtuar edhe m tej marrjen e tyre sh rbimet jan organizuar n n nj rubrik t vetme e Konsullata t cil n mund ta aksesoni n faqen kryesore https e albania. Aplikimet do t zgjasin deri t enjten m 5 n ntor 2020. Jun 20 2020 Ambasada shqiptare n Athin njofton datat e reja t takimeve t prapambetura p r aplikim p r pasaport dhe kart identiteti t muajit korrik. Nga. Suporti i Ministris p r Evrop n dhe Pun t e heret me qellim aplikimi per vize Schengen 29. Aplikimet do t zgjasin deri t enjten m 5 n ntor 2020. Tashm ata nuk kan nevoj t shpenzojn koh pran Policis p r t plot suar formular por mund t paraqiten menj her pran zyrave t aplikimit. ministrja e Brendshme Rovena Voda shpjegoi hapat q duhen kryer p r nj aplikim t suksessh m. 1. Rama shkruan se procesi sht leht suar ndjesh m dhe koha sht p rgjysmuar me heqjen e sportelit e t radh s n komisariat. E Albania sht zgjidhje edhe p r hallet e shtetasve shqiptar rezident jasht kufijve Kur aplikimi sht kryer sipas rregullores dhe dokumentacioni sht d rguar i plot vijon p rpunimi i dosjes nga personi i ngarkuar n detyr . Ju mund te paraqiteni cdo dite perjashtuar festat dhe fundjavat nga 10. 2020 nga E. 28 01 2021 11 03. ministrja e Brendshme Rovena Voda shpjegoi hapat q duhen kryer p r nj aplikim t suksessh m. T gjith at q duan t marrin nj d shmi penalitetit tanim nuk duhet t ndjekin procedurat e gjata t shkuarit n post dhe p r t pritur disa Jan 12 2009 Sot nis procedura p r pajisjen me pasaport biometrike dhe me kart identiteti ose let rnjoftimin e ri. Qytetari pasi hyn te e Albania klikon fillimisht n May 30 2020 Pajisja me pasaport biometrike tashm b het online n p rmjet e Albania. Pas pyetjeve dhe ankesave t shumta kryeministri sqaroi s rish procedur n p r marrjen e pasaport s dhe kart s s indetitetit. Pasaportat biometrike ndryshon forma e aplikimit. ATSH Pajisja me pasaport biometrike tashm b het online n p rmjet e Albania. Ministria e Brendshme ka ofruar nj num r t madh sh rbimesh online dhe dje ministri Sand r Lleshaj prezantoi nj tjet r risi nj tjet r leht sim t barr s p r qytetar t q ka t b j me aplikimin p r pasaporta udh timi. OG 81735 Munich. Sipas sekretarive m simore ka filluar aplikimi p r t gjitha shtresat Nov 03 2020 N kuad r t leht simit t sh rbimeve t b ra nga Ministria e Brendshme qytetar t mund t riaplikojn p r kart n e identitetit n do zyr aplikimi n territorin e RSH. Gazeta Express. Ambasada Italiane n Tiran b n me dije t gjitha procedurat q duhet t ndjekin kandidat t si dhe afatet e aplikimit. Cfare duhet te bej per te bere aplikimin per pension pleqerie Shume faleminderit per ndihmen tuaj. Zv. Qytetari pasi hyn te e Albania klikon fillimisht n opcionin Aplikim i formularit p r l shim ose rinovim pasaporte dhe May 29 2020 Aplikimi online p r pasaport dhe kart ID Hapat q duhet t ndjekin qytetar t. I pranish m n ceremoni ishte i pranish m See full list on sq. Nj nga qytetar t e Novi Sadit i cili thot se duhet t udh toj urgjentisht jasht shtet May 29 2020 Pajisja me pasaport biometrike tashm b het online n p rmjet e Albania. N Emigracion. Prezente me lajmet e saj n agjencit m t m dha t bot s ATSH ka filluar t funksionoj menj her pas Shpalljes s Pavar sis m 28 12 1912. Arbi Fortuzi. 00 16. First names given names T dashur bashkatdhetar N vijim t kujdesit q shteti shqiptar tregon ndaj bashkatdhetar ve n vende t ndryshme t Europ s dhe bot s Ambasada Shqiptare n Lond r filloi me dat n 7 qershor 2013 pro esin e pranimit t aplikimeve p r let rnjoftim elektronik dhe pasaport biometrike bazuar ky dhe n Vendimin e K shillit t Ministrave nr. 1. Sot takimi rezervohet online n m pak se 5 minuta duke u kursyer emigrant ve rreth 99 vite koh pritje n radha p rfundon Drejtoresha Kar anaj. V rejtje T gjitha dokumentet nga 2 kopje. al tel. Ambasada e SHBA s ka rifilluar t ofroj sh rbime t kufizuara p r shumic n e sh rbimeve p r n nshtetasit Amerikan ku p rfshihen aplikimet dhe rinovimet e pasaportave Raportet Konsullore t Lindjes Jasht SHBA s CRBA dhe sh rbimet noteriale. Aplikim p r pasaport dhe kart identiteti sht nj Mar 27 2021 Konsullata e P rgjithshme e Shqip ris n Bari ka filluar sot me nj sh rbim t ri at t aplikimit p r pasaport dhe kart ID. P rmes nj vendimi t miratuar n fillim t shtatorit K shilli i Ministrave ka ndryshuar procedur n p r pajisjen e qytetar ve me pasaportat biometrike. share. E Albania sht zgjidhje edhe p r hallet e shtetasve shqiptar rezident jasht kufijve Iku koha kur emigrant t shqiptar megjith ngarkesat dhe v shtir sit e t jetuarit n vend t huaj sorollateshin zyrave t May 27 2020 Nd rsa aplikimi p r nj kart ID sht m i thjesht . al tek Nov 17 2020 Aplikimi per kartat e indetitetit. Lloji i kredis . 05. Fortuzi Nga nes r qytetar t mund t riaplikojn p r pasaporta me procedur t thjeshtuar pa formular policie. biznes turist vizitor student pun etj. Ne jemi ktu te bejm aplikim per jy vetem me 30 . Koha e p rpunimit t aplikimit fillon dit n kur aplikimi i n nshkruar dhe i n nshkruar me dokumentet plot suese dor zohet n Ambasad me kusht q edhe pagesa e viz s sht paguar. Nd rkoh t interesuarit q aplikojn p r her t par n portalin M sues p r Shqip rin d rgimin e dosjes n DRAP p r vler sim do ta b jn vet m pasi t aplikoj Aug 01 2013 Filloi aplikimi p r n nshtet si shqiptare p rjashtohen kosovar t. Ju lutemi sigurohuni q t paraqesni fotokopje t qarta t dokumentacionit origjinal. org Aug 23 2019 APLIKIMI P R PASAPORT DHE KART IDENTITETI mund sohet vetem n k to p rfaq si Diplomatike dhe Konsullore jasht Shqiperis Athin Selanik Rom Milano Lond r Bruksel Mynih e Nju Jork dhe sht nj sh rbim shum i k rkuar. P r Aplikimi p r Pasaport p r her t par F mij t nga mosha 0 16 vje Ekstratin nga Regjistri Q ndror i Gjendjes Civile Kopjet e let rnjoftimeve apo pasaportave t t dy prind rve T dy prind rit duhet t jen t pranish m dhe t n nshkruajn aplikacionin N se p r arsye t q ndrueshme mungon nj ri prind p rgjegj sia mund t i delegohet p rmes autorizimit Feb 19 2021 25 05 2021 Video per Username e albania . Duke filluar nga nes r mund t aplikoni p r pasaport me procedur t thjeshtuar pa patur nevoj p r formular policie. Pas shum lajm rimesh dhe nj pritje prej shumic s s emigrant ve shqiptar q jetojn n Itali m n fund b het realitet mund sia e aplikimit p r pasaport biometrike dhe kart identiteti pran konsullat s Feb 02 2021 Suedi Ambasada n Stokholm nis aplikimin p r dokumente biometrike. TIRAN 30 shtator ATSH A. Jan 05 2020 Nga nes r 472 sh rbime kalojn online Si b het aplikimi p r dokumentet. Jam i hapur ndaj autoriteteve kompetente p r t b r verifikimin e nevojsh m. Nga Redazione. N fakt kandidati duhet t plot soj formularin interaktiv Apr 20 2010 Pasaporta emigrant t n Greqi tani do i marrin nga ambasada. 2011. Mar 23 2015 Aplikimet per dokumenta biometrike Orari i sh rbimit p r aplikim p r pasaport biometrike dhe let rnjoftim elektronik n Ambasad n e RSH s n Lond r sht do t mart dhe e enjte nga 09 00 deri 13 00 p rve dit ve t festave zyrtare. Ministria e per 4 dit ncuk. ch. ATSH ka marr dh nie kontraktuale me AFP DPA ANSA HSINHUA Anadolu Agency TANJUG APA e tjer . Apr 09 2021 Rreth 436 mij aplikime online jan kryer n e Albania p r pasaport dhe kart ID p r shtetasit shqiptar q punojn e jetojn jasht vendit. Kreu i qeveris ka sqaruar procedurat q qytetar t duhet t ndjekin p r t aplikuar p r marrjen e pasaport s apo kart s s identitetit ID . Oraret kur do t kryhen aplikimet jan t nj jta edhe p r n Ambasad edhe n Konsullat nga ora 09 00 deri n or n 15 00. Aktualitet. . 11 05 2020 18 24. Redaksia October 4 2012. ATSH Pajisja me pasaport biometrike tashm b het online n p rmjet e Albania. Sot takimi rezervohet online n m pak se 5 minuta duke u kursyer emigrant ve rreth 99 vite koh pritje n radha p rfundon Drejtoresha Kar anaj. Zyrat e reja do t hapen pran Konsullat s n Bari Itali dhe ambasadave shqiptar n Vjen Paris Berlin Stokholm dhe Stamboll. TIRAN 29 maj ATSH Pajisja me pasaport biometrike tashm b het online n p rmjet e Albania. Sjellim t p rdit suar informacionin shpjegues t Konsullat s s p rgjithshme t Shqip ris n Milano mbi m nyr n e aplikimit dhe t t rheqjes s pasaportave biometrike dhe t let rnjoftimeve elektronike. Nov 15 2017 Aplikimi p r regjistrimin e f mij s b het n vet m tre hapa aplikimin online n portalin e Albania paraqitjen e dokumenteve personalisht ose p rmes post s si dhe verifikimi i ligjshm ris s dokumentacionit nga n pun si konsullor shkruajn mediat shqiptare p rcjell albinfo. Ambasada Shqiptare n Mal t Zi Podgorica. Pasi qytetari t m soj se p r do sh rbim konsullore duhet aplikuar online i lind pyetja ku mund t marr takimin p r pasaporte apo nulla osta p r martes etj. Kjo platform vjen edhe si rezultat i angazhimeve t nd rmarra pas zhvillimit t Samitit t Diaspor s p r Nov 03 2020 Emigrant t shqiptar q jetojn n Evrop tashm do ta ken m t leht t marrin pasaport ose kart identiteti pasi nga Ministria e Brendshme jan hapur 6 zyra ku mund t aplikohet p r k to dokumente biometrike. Regjistrimet p r Programin e Lotaris DV 2021 do t jen nga 2 tetor ora 18 00 deri m 5 Nov 09 2018 Gazeta Shqiptare sht gazeta e pavarur m e vjet r n Shqip ri. Feb 02 2017 Sh rbimi Konsullor Online SHKO sht projekti m madhor i realizuar ngaMinistria e Pun ve t Jashtme i cili sjell ndryshime rr nj sore n m nyr n e ofrimit t sh rbimit p r shtetasit shqiptar n bot . Aplikimi per pasaporte ne vend te huaj. wikipedia. Ministria p r Europ n dhe Pun t e Jashtme njoftoi sot sh rbimi p r pajisjen me pasaport dhe kart identiteti t qytetar ve shqiptar rezident n Rajonet e Puglias Molises Basilikates Kalabrise Sicilise dhe Sardenjes. Ju njoftojm se aktualisht sht duke u punuar p r p rmir simin e infrastruktur s s Portalit Unik Qeveritar e Albania me q llim rritjen e siguris dhe performanc s n shk mbimin e t dh nave midis institucioneve. 00 n numrin e telefonit 383 38 412 712 383 38 412 812. Ministrin e Brendsh m Bledi u i k t t enjte ka dh n detaje n lidhje me ndryshimet dhe thjesht simin e procedurave p r ri aplikim p r pasaport biometrike si edhe sakt simin e adresave si pasoj e May 11 2020 N nj sh nim t l n n Facebook kryeministri Edi Rama ka sqaruar t gjith qytetar t q duan t apliojn p r kart identiteti apo pasaport se procedura tashm mund t b het online. P r t aplikuar p r viz jo emigrimi p. Jan 19 2020 Bajrak Shko 19 January 2020. Nov 03 2020 Gjithashtu qytetar t mund t riaplikojn p r kart n e identitetit n do zyr aplikimi n territorin e Shqip ris . pashaporta del per 10 15 dite. N faqen zyrtare t UT s b het me dije se k to bursa studimi jan t vlefshme p r semestrin e par t vitit akademik 2019 2020 e do t zgjasin Jan 28 2021 Aplikimi online p r pasaport biometrike dhe sakt simin e adresave u i jep detaje. By April 30 2021 our address will be the previous one. P r t gjith ata qytetar pasaportat e t cil ve skadojn deri n 31 dhjetor t vitit 2020 do t jen t vlefshme. 12. Shtetasit q nuk e b jn p r her t par aplikimin nuk do ken nevoj t kryejn veprimet e m sip rme por do mund t aplikojn direkt n zyrat e aplikimit pas rezervimit online t takimit n portalin qeveritar e Albania duke paraqitur kuponin e aplikimit dhe si mjet identifikimi pasaport n ekzistuese. Gjergji Mima. 39 0808976960 mob. Megjithat n disa raste ju mund t aplikoni p r nj leje pune n Suedi p r k t shiko nga faqja zyrtare e zyr s s migrimit . Kosotja e aplikimit Sep 07 2010 Ne Tirane parashikohet te jene 2 3 qendra aplikimi ku sherbimi do te ofrohet per 2 dite dhe pajisja me pasaporte do te kushtoje 15 mije leke me TVSH ndersa per 14 rrethet e tjera ky sherbim do te ofrohet ne 3 dite me te njejtin cmim. Ambasada e Shqip ris n Itali njoftoi emigrant t shqiptar n Fb m 10 dhjetor 2020 se t gjitha aplikimet p r pasaport dhe kart identiteti si dhe sh rbimet e tjera konsullore duhet t kryhen p rmes portalit qeveritar www. Das Konsulat ist f r die Bundesl nder Jan 23 2020 Mirdita. Duke nisur nga 1 gushti qytetar t shqiptar q nuk kan shtet sin shqiptare mund ta p rfitojn nj gj t till n baz t vendimit m t fundit t K shillit t Ministrave. Vet m pak dit m par Qeveria p rmes nj akti normativ shtyu afatin e pasaportave biometrike. Ministria e Brendshme ka hapur procedur n dhe u ka b r thirrje qytetar ve q t drejtohen n zyrat e aplikimit n pushtetin lokal. Aplikim p r pasaport dhe kart identiteti sht nj sh rbim elektronik i cili u mund son qytetar ve shqiptar rezident jasht kufijve t Republik s s Shqip ris t aplikojn online p r t u pajisur me pasaport dhe kart identiteti. Kontrolli online Gjith personat q kan aplikuar p r n nshtet sin greke dhe duan t pyesin se n faz ndodhet aplikimi i tyre tashm mund t telefonojn direkt n drejtorin e n nshtet sis May 27 2020 Ambasada shqiptare thekson se qytetar t q kan takimin e spostuar p r pasaport dhe kart identiteti t shtunave 30 maj 6 13 20 dhe 27 qershor 2020 duhet t din se orari i pun s do t jet 09 00 deri n 14 00. Mir se vini n faqen e internetit t Qendr s s Aplikimit p r Viza n Prishtin Kosov . sh. Aplikim p r pasaport dhe kart identiteti sht nj sh rbim elektronik i cili u Nov 03 2020 Nj njoftim i r nd sish m vjen s fundmi nga ministria e Brendshme. Aug 01 2013 Filloi aplikimi p r n nshtet si shqiptare p rjashtohen kosovar t. Nga nj gushti qytetar t shqiptar q nuk kan shtet sin shqiptare mund ta p rfitojn nj gj t till n baz t vendimit m t fundit t K shillit t Ministrave. Plot soni t gjitha t dh nat Jun 07 2019 N k t artikull do m soni hap p r hap se si t aplikoni online p r t marr ose rinovuar pasaport n Shqiptare. 00 pm Shtetasi shqiptar duhet t paraqitet personalisht me nj nga dokumentet e identifikimit me fotografi dhe me t dh na t qarta Jan 09 2019 Aplikimet p r pasaporta dhe karta ID p r emigrant t n p rmjet platform s SHKO . Vendimin e form s s prer t l shuar nga gjykata kompetente p r konfiskimin e pasaport s. E ndaluar dhe nga regjimi komunist i rifilloi publikimet m 22 prill 1993. Pasaportat p r t rriturit mbi mosh n 16 vje jan t vlefshme 10 vjet. Zv. al gazetashqiptare. BEQIR SINA New York City. May 11 2020 Rama Aplikimi p r ID dhe pasaport mund t b hen online. Nd rkoh q investime t r nd sishme jan b r n drejtim t pajisjes p rmir simit t kushteve dhe krijimit t mund sive p r aplikim n Oct 01 2020 Duke filluar nga sot t gjith qytetar t q u ka skaduar afati i p rdorimit t pasaport s biometrike mund t riaplikojn p r pasaporta me procedur t thjeshtuar pa formular Policie. Sipas k saj procedure shtetasit shqiptar q aplikojn p r Dec 12 2020 Ambasada njofton se aplikimi p r pasaportat e shqiptar ve n Itali do t kryhen n E Albania. Feb 04 2016 Nga marrja e takimit p r aplikim deri te t rheqja e dokumenteve biometrike ja si veprohet pran Konsullat s s P rgjithshme t Shqip ris n Milano Pasaporta biometrike dokumenti shqiptar i vlefsh m p r t udh tuar jasht shtetit dhe let rnjoftimi elektronik dokumenti i identifikimit merren edhe n disa p rfaq si konsullore shqiptare p rfshir ato n Rom e Milano Formulari i aplikimit p r viz Shqiptare Application for Albanian Visa Ky formular sht pa pages This application form is free 1. Linja e sh rbimit p r klient n qendr n e vizave sht e hapur nga e h na deri t premten nga ora 09. Intended date of arrival in the Schengen area Data e planifikuar e mbrritjes ne zonen e Schengen it 30. Pagesa b het Aplikimet per dokumenta biometrike T nderuar qytetar shqiptar me banim n Britanin e Madhe Me q llim q tu vihet sa m mir n ndihm Ambasada Shqiptare n Lond r ju b n t njohur informacionin e m posht m q ka t b j me veprimet konsullore. Jul 01 2012 Kjo duhet te vleje per shtetasit shqiptare qe jetojne ne Shqiperi dhe qe mund te kapercejne kufinjte e zones Shengen vetem me pasaporte biometrike mirepo ti kryqezosh edhe shqiptaret qe jetojne jashte kjo eshte me shume se gabim. 07 45 16 Maj 2020. Nov 03 2020 Gjithashtu qytetar t mund t riaplikojn p r kart n e identitetit n do zyr aplikimi n territorin e Shqip ris . P r shtetasit shqiptar t cil t kan mbushur 16 vje k rkohet nj koh sisht aplikim p r Let rnjoftim Elektronik n rast se nuk ka nj t till . T gjith aplikant t p r pasaport duhet t aplikojn duke u paraqitur personalisht. 1. 9 30. May 13 2019 Voltiza Duro Student t e Universitetit t Tiran s tashm kan mund sin q t aplikojn p r bursa brenda dat s 29 maj t k tij viti n Universitetin Eberswalde n Gjermani. Ministria p r Evrop n dhe Pun t e Jashtme me an t disa hapave t publikuara n ueb faqen e saj ka treguar procedurat t cilat duhet t i ndjekin aplikant t e pasaportave shqiptare apo kartave t identitetit. Apr 09 2011 Bursa p r studime afatshkurtra dhe 1 vje are n Itali. Datat e reja t takimeve nga 1 deri n 31 korrik jan si vijon Aplikimi p r Pasaport p r her t par F mij t nga mosha 0 16 vje Ekstratin nga Regjistri Q ndror i Gjendjes Civile Kopjet e let rnjoftimeve apo pasaportave t t dy prind rve T dy prind rit duhet t jen t pranish m dhe t n nshkruajn aplikacionin N se p r arsye t q ndrueshme mungon nj ri prind p rgjegj sia mund t i delegohet p rmes autorizimit Apr 24 2011 M 27 Prill fillon aplikimi p r pasaportat shqiptare n Rom . TIRAN 29 maj ATSH Pajisja me pasaport biometrike tashm b het online n p rmjet e Albania. K shtu Sep 14 2020 Ambasada shqiptare n Lond r njofton se takimet p r rinovimin e pasaportave dhe kartave ID do t marrin dat takimi brenda 10 dit ve pas aplikimit. N portalin e Albania paraqitet nj dritare ku aplikanti pasi shkruan t dh nat personale l dit n dhe orarin kur do t paraqitet n zyrat e ALEAT n m nyre q t shmangen pritjet e gjata n radh dhe grumbullime para k tyre zyrave. Apr 09 2021 Rreth 436 mij aplikime online jan kryer n e Albania p r pasaport dhe kart ID p r shtetasit shqiptar q punojn e jetojn jasht vendit. Oct 02 2020 Dita e sotme 2 tetor n or n 18 00 me or n n Shqip ri sht dita e par e aplikimit p r Lotarin Amerikane. Denoncimin per humbjen e pasaportes biometrike mund ta beni edhe prane Konsullates ne Milano diten e takimit. P r ata q d shirojn t aplikojn vet pa ndihm n ton ju nisim hapat q duhen ndjekur M posht gjeni hapat t cilat duhet t ndiqni p r kryerjen e aplikimit elektronik n e albania. e Albania. Une nuk kam karte identiteti ose pasaporte biometrike. Shqiptar t q jetojn jasht kufijve dhe iu duhet nj mjet identifikimi kart identiteti ose pasaport nuk kan nevoj t vijn n k tu p r t aplikuar. ministrja e Brendshme Rovena Voda shpjegoi hapat q duhen kryer p r nj aplikim t suksessh m. Ambasada e republik s s Shqip ris n Mal t Zi Ne Konsullaten e Pergjithshme ne NY kryhet aplikimi per pasaporte dhe ID se bashku. Zyra konsullore bwri tw ditur se gjat muajit shtator do t punohet me orar t zgjatur nga ora 9 00 deri n or n 18 00. . 17 December 2020. Adresa e Konsullat s s P rgjithshme e Republik s s Shqip ris n Bari Via Pasquale Villari 50 70122 Bari BA FB Konsullata e P rgjithshme e Republik s s Shqip ris n Bari Mail consulate. Aplikim p r pasaport dhe kart identiteti sht nj sh rbim elektronik i cili u Nov 03 2020 Nj njoftim i r nd sish m vjen s fundmi nga ministria e Brendshme. k. N Emigracion. E ndaluar dhe nga regjimi komunist i rifilloi publikimet m 22 prill 1993. I pranish m n ceremoni ishte i pranish m Sep 30 2020 Thjeshtohen procedurat e aplikimit p r pasaport far do t ndryshoj nes r. 00 am 14. Nga Redazione. com bluetooth radio rash bashkim hoxha sport news fair play Studio e Hapur te fundit minuta pas minute Koha p r tu zgjuar Me zem r t hapur Shqiptar t p r shqiptar t edi rama lulzim Jun 18 2021 Aplikimi p r l shimin e dokumentit b het p rmes portalit e Uprava por shum po p rpiqen t p rshpejtojn procesin duke ardhur personalisht pa caktuar termin. Kan kaluar 10 vite q kur qytetar t shqiptar filluan t pajisen me pasaportat e reja q p rfshinin t dh na biometrike. 1 656 likes 23 talking about this 79 were here. Oct 20 2020 Ambasada Shqiptare n Greqi njofton t gjith emigrant t q kan aplikuar p r t u pajisur me dokumente biometrike se tashm rifillon sh rbimi postar p r d rgesat n sht pit e tyre brenda rajonit t Atik s. Aplikimi p r regjistrimin e f mij s b het n vet m 3 hapa aplikimin online n portalin e Albania paraqitjen e dokumenteve personalisht ose p rmes post s si dhe verifikimi i Apliko online p r kredi. Ministria p r Europ n dhe Pun t e Jashtme njoftoi sot sh rbimi p r pajisjen me pasaport dhe kart identiteti t qytetar ve shqiptar rezident n Rajonet e Puglias Molises Basilikates Kalabrise Sicilise dhe Sardenjes. Pas p rfaq sive diplomatike n Vjen Bari e Stamboll ka nisur procesi i pajisjes me dokumente biometrike edhe n ambasad n e Stokholmit n Suedi si nj nga gjasht zyrat e reja n p r bot ku ofrohet ky sh rbim. Surname s family name s Mbiemri at Vet m p r Konsullin 2. Shtetasi shqiptar duhet t paraqitet personalisht me nj nga dokumentet e identifikimit me fotografi dhe me t dh na t qarta Pasaporta e vjet r ertifikat e lindjes p r shtetasit n n 16 vje do dokument tjeter May 07 2020 Duke filluar nga java e ardhshme t gjith qytetar t q duan t aplikojn p r dokumente t reja biometrike duhet t rezervojn online orarin e paraqitjes n zyra p r t shmangur grumbullimet. wikipedia. Certifikata e vendbanimit n se ka nd rrim adrese . 1. Llojet e Aplikimeve per pajisje me pasaporte jane si ne vijim 1. Si duket shtetit tone nuk i intereson me ardhja e shtetasve te tyre ne Shqiperi per pushime Sep 30 2020 Nga nes r qytetar t mund t riaplikojn p r pasaporta me procedur t thjeshtuar pa formular policie. Jul 12 2012 Aplikimi p r pasaportat biometrike n Milano Udh zues i p rdit suar. Dua t theksoj q p r t evituar radh t dhe p r t evituar mund sin e infektimit me virusin COVID 19 sht menduar q aplikimi Aplikim p r pasaport p r shtetasit shqiptar q jetojn jasht kufijve. Nes r do t nis kalimi n online i nj pjese t sh rbimeve. Jun 29 2017 E Albania ju mund son nj paket prej 36 sh rbimesh elektronike duke nisur q nga aplikime p r certifikata leje kalimi pasaport kart ID asistenc deklarata noteriale lidhje martese etj. Aug 2 2013. Jan 15 2021 Konsullata e P rgjithshme e Republik s s Shqip ris n Bari njofton t gjith shtetasit shqiptar se duke filluar nga sot do t nis nj sh rbim t ri n p rmjet portalit e albania. Nov 03 2020 Lajm i fundit e fundit politike aktualitet Shqip ria Ballkani Balkan balkans ballkan ballkani balkan shqiptaret shqiptarja gazeta shqiptare gsh. Nga. Hapat e procedur s Jan 25 2020 Si t aplikoni p r pasaport dhe kart identiteti q nga jasht shtetit. Jul 01 2012 Kjo duhet te vleje per shtetasit shqiptare qe jetojne ne Shqiperi dhe qe mund te kapercejne kufinjte e zones Shengen vetem me pasaporte biometrike mirepo ti kryqezosh edhe shqiptaret qe jetojne jashte kjo eshte me shume se gabim. aplikimi per pasaporte shqiptare online